Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu trgovine Sparks se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Sparks d.o.o.. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se nam lahko pridruži?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da so bili pri registraciji vnešeni nepopolni ali napačni podatki, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Uporabniški račun ni prenosljiv na 3. osebo.

2. Partnerji se zavezujejo, da:

  1. Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
  2. Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Sparks d.o.o. ni dolžna preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovorna za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
  3. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Sparks. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.
  4. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.
  5. Da bodo priporočali oz. delili povezave 3. osebam (provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva).

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

  1. Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Sparks. Upravljavec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
  2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino Sparks in se izdajal za uradnega zastopnika.
  3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Sparks.
  4. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo po zahtevi za nakazilo oz. dvigom provizije, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (30 €). Zasluženega denarja ne izgubite, ampak se ohrani, četudi v enem mesecu ne zaslužite 30 €.
Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (z DDV) in ne velja za poštnino. Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošiljke in vrnjeni paketi se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje. Provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva.

Če imate s.p. ali podjetje, vam bomo plačali po izstavljenem računu. Račun izstavite istočasno z zahtevkom za izplačilo, ki ga oddate v našem partnerskem računu na www.sparks.si.

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine Sparks nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini Sparks si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.
Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@sparks.si. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 10 delavnih dneh.
V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Sparks d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Sparks d.o.o. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 30 €.

6. Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da podjetje Sparks d.o.o. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine Sparks. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.

7. Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Back to Top